مبارزه با آفت ملخ در 360 هکتار مزارع گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه از مبارزه با آفت زراعی جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 36 هزار لیتر انواع آفت کش های نباتی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع مجاز در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید