توصیه به عرضه خدمات مناسبتر و بهینه توسط کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کارگزاران تحت پوشش خواست شان و جایگاه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را با ارتباط عمیق با کشاورزان و اعطاء خدمات بهینه به آنان بخصوص نهاده های کشاورزی با کیفیت بالا و راهنمایی های به موقع حفظ نمایند.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر 270 کارگزار فعال توزیع در بخش های تعاونی روستایی و خصوصی و همچنین تعاونی های تولید کشاورزی در 22 شهرستان استان مازندران فعال می باشند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید