با توزیع کنندگان کودهای تقلبی به شدت برخورد خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

     مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از شدت برخورد با توزیع کنندگان کودهای تقلبی در کیسه های با آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به افزایش درخواست نیاز کود در سطح استان متاسفانه برخی افراد سودجو کودهای تقلبی را در کیسه های با آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و به صورت غیرمجاز در بین کشاورزان توزیع می نمایند که درصورت مشاهده به شدت با آنها برخورد شده و تحویل مراجع قضایی خواهد شد.

وی افزود: کشاورزان کودهای پرمصرف موردنیاز خود را فقط از طریق کارگزاران رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران که نام و نشانی آنها در مراکز خدمات جهاد کشاورزی موجود است دریافت نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید