خرید 95 هزار تن کود اوره تخصیصی

به گزارش رابط روابط عمومی بارزگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی مقدار 95 هزار تن سهمیه کود اوره تخصیصی شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه خراسان شیراز - رازی و پردیس در نیمه اول شهریورماه سال جاری خریداری و به کشاورزان عزیز میهن اسلامی توزیع خواهد شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید