جلسه آموزشی تولید محتوا

به گزارش رابط روابط عمومی  مدیریت حقوقی وامور دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

جلسه آموزش چگونگی درج اخبار در سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تاریخ 1398/06/13 با حضور رابطین روابط عمومی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید