بازدیدجناب آقای مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده محترم رشت در مجلس شورای اسلامی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

.

جناب آقای مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده محترم رشت در مجلس شورای اسلامی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان بازدید و در دیدار با مدیر و همکاران استان از خدمات و برنامه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین به موقع نهاده ها به ویژه تدارک بذور گواهی شده و باشگاه کشاورزان و ...با گزارش مدیر استان آگاه شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید