بازدید جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیات مدیره از استان گیلان

.

جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاونت محترم اداری مالی و پشتیبانی در مورخ 96/6/16 از استان گیلان بازدید و همچنین با کارکنان استان نشستی صمیمی برگزار نمودند. و به سوالات همکاران پاسخ دادند در ضمن از مجموعه سایت بذر ،آموزشکده و انبار مرکزی کود استان گیلان بازدید داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید