آموزش جلوگیری از زوال مرکبات در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی جلوگیری از زوال باغات مرکبات در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

دراین کارگاه آموزش که در اتاق جلسات سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد و کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در آن حضور داشتند و آخرین یافته های نوین در زمینه زوال مرکبات به حاضرین در دوره آموزشی منتقل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید