خرید و بوجاری انواع بذور گندم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

.

در سال جاری مقدار 959  تن بذور گندم ارقام پارسی ، سیوند ، میهن ، افق و بم خریداری و بوجاری همزمان در دو سایت دو شهرستان از تاریخ 96/6/14 آغاز گردید و در تاریخ 96/6/19 با تلاش همۀ کارکنان به اتمام رسید که (همزمان بوجاری در دو شهرستان) رکورد اول در استان از زمان تأسیس شرکت بوده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید