شرکت در کارگروه کشت کلزا در استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور در جلسه مشترک کارگروه کشت کلزا در استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به فرا رسیدن فصل کشت کلزا کارگروه زراعت استان به منظور بررسی پتانسیل های استان و ترغیب کشاورزان به کشت کلزا و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کلزاکاران جلسه ای تدر استان تشکیل و آسیب ها و چالش های موجود مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگروه مصوب گردید برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انواع کودهای مورد مصرف کلزاکاران را خارج از نوبت و در الویت توزیع قرار گیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید