تحویل سند املاک مازاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

تحویل سند املاک مازاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی

یک واحد ساختمان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی که از طریق مزایده در تاریخ 31 اردیبهشت 1398  به فروش رفته بود روز پنجشنبه 14 شهریور ماه 1398، سند انتقال آن توسط مدیر شرکت در محل دفتر خانه اسناد رسمی شماره 19 ارومیه امضا و تحویل خریدار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید