بازدید از انبارسازمانی مجتمع کمی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

گروه کارشناسی رصد و پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به سرپرستی آقای راهب مسافر مدیر استان اردبیل طی امروز 16 شهریور ماه سالجاری به طور سرزده از انبار سازمانی مجتمع کمی اردبیل بازدید نمودند .

اکیپ پایش ضمن رصد ، بازرسی و نظارت بر امر تخلیه ، کیسه گیری ، توزین ، توزیع و پارت چینی کودهای فله سوپرفسفات و دی آمونیوم فسفات رسیده از مبادی مختلف کشور از پرسنل مجتمع مذکور به خاطر تلاش و دقت در امورات محوله تقدیر و تشکر نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید