پرداخت پسکرایه هزینه حمل از مبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از پرداخت کامل هزینه پسکرایه حمل در استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به پرداخت هزینه حمل کودهای ارسالی در مقصد و بصورت پسکرایه و در وجه راننده، تسریع در پرداخت کرایه حمل در ستور کار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز قرار گرفته و در کمترین زمان ممکن پرداخت صورت می پذیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید