جذب کامل کود اوره تخصیصی از مرودشت شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از جذب کامل سهمیه تخصیصی کود اوره مرودشت شیراز در استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به تخصیص میزان 300 تن کود اوره از محل پتروشیمی مرودشت شیراز با زحمات مدیر و همکاران مستقر در مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس میزان کود تخصیصی بطور کامل جذب و مستقیماً به انبارهای کارگزاران توزیع در سطح استان البرز حمل و ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید