برگزاری مجمع عمومی ساليانه شركت خدمات حمايتی كشاورزی

امروز مجمع عمومی سالیانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید