انجام نمونه برداری از خاک مزرعه شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نمونه برداری از خاک مزرعه شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی به وسعت حدود 14 هکتار جهت اجرای طرح تغذیه گیاهی توسط کارگروه تعیین شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی متشکل از نماینده این مرکز و نماینده مدیریت فنی وبهبود کیفیت بذر و نهال شرکت ، روز گذشته 12 اردیبهشت ماه انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید