برای اولین بار در کشور

کشت مزرعه 100هکتاری شیرین بیان در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر ناظمی باعلام این خبر گفت : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در راستای اجرای رسالت خویش آمادگی تأمین و توزیع کود های شیمیایی پرمصرف مورد نیاز  بخش کشاورزی را دارد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید