تعذیه گیاهی

اجرای طرح پایلوت 11 هکتاری تغذیه گیاهی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 98/6/12 در اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی در مزرعه 11 هکتاری، اکیپ اعزامی از دفتر مرکزی به همراه معاونت فنی و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و کارشناسان زراعت جهاد کشاورزی شهرستان در مزرعه 11 هکتاری واقع در شهرستان شبستر حضور و ضمن بازدید از مزرعه، از چند نقطه از مزرعه نمونه خاک تهیه و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید