توزیع بذر پیاز با یارانه دولتی بین کشاورزان شهرستان رودان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

مرحله اول توزیع بذر پیاز با یارانه دولتی بین کشاورزان شهرستان رودان توزیع شد . به نقل از آقای مهندس صامتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روذان ، پیش بینی می شود از این مقدار بذر توزیع شده ، بالغ بر 35500 تن پیاز ، برداشت شود. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین کودهای یارانه ای ( ازته ، فسفاته و پتاسه ) نقش مهمی در تولید این محصول دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید