گزارش نظارت و پایش کود استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ دهم شهریور ماه نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، به اتفاق اعضای کمیته نظارت و پایش کود سازمان جهاد کشاورزی استان به شهر فین و دهستان رضوان عزیمت نموده و ضمن بازدید از انبار و دفتر کارگزار بخش خصوصی (شرکت تعاونی تولید رضوان) به مذاکره و دیدار با مسئولان مراکز جهاد کشاورزی فین و مرکز جهاد کشاورزی رضوان پرداختند و در خصوص تمام موارد مربوط به توزیع کود در مناطق تحت پوشش آنان به تبادل نظر پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید