گزارش بازدید دوره ای شهرستان پارسیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ دهم شهریور ماه ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت یک مورد بازدید از کارگزار توزیع کود در شهرستان پارسیان انجام داده و نسبت به نظارت بر رعایت قیمت های مصوب کودهای غیریارانه ای شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت با حواله های مدیریت جهاد کشاورزی به آنها داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید