مصاحبه مطبوعاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازمصاحبه مطبوعاتی با هفته نامه ندای کشاورز گیلان خبر داد.

این مصاحبه در خصوص تامین کود مورد نیاز کشت پائیزه برای کشاورزان استان می باشد.

جهت دریافت فایل مصاحبه کلیک کنید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید