برگزاری دوره آموزشی امور پیمانها، قراردادها و مباحث مهم حقوقی در ستاد شرکت

به گزارش مسئول اداره آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: 

دوره آموزشی "امورپیمانها و قراردادها " بمدت یکروز در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت افزایش آگاهی جمعی از کارشناسان با اصول و قواعد تنظیم قراردادها برگزار شد. علاوه بر این در این دوره مباحث مهم حقوقی نیز یاآوری شد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید