تامین کود برای کشت دوم برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کود پرمصرف موردنیاز برای کشت دوم برنج در این استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به سطح بالای کشت مجدد برنج در سال زراعی جاری در استان مازندران در این زمنیه تمامی سعی ما آن است تا کودهای پرمصرف موردنیاز برای کشت مجدد برنج را در حد توان و بر اساس سهمیه های تخصیصی تامین نموده و در بین کشاورزان برنجکار متقاضی استان توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید