کارگزاران دانش فنی خود را ارتقاء دهند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خواستار ارتقاء دانش فنی و سطح مهارتی کارگزاران توزیع تحت پوشش شد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: هر چه سطح دانش فنی و مهارت کاربردی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه نهاده های کشاورزی بالا باشد به همان نسبت اقبال کشاورزان و فعالان عرصه کشاورزی به آنها افزایش خواهد یافت که این امر در دراز مدت موجب اعتماد و  اطمینان بخشی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید