تأمین و توزیع انواع کودهای شیمایی در استان فارس از مرز شصت و چهار هزار تن گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی از تأمین و توزیع شصت و چهار هزار تن انواع کود های شیمیایی در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در پنج ماهه اول سال 98 خبر داد وی افزود که کود های توزیعی از ارقام اوره ،سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به فراخور نیاز کشاورزان استان بین کارگزاران شرکت در اقصی نقاط استان فارس توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید