سفر مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان هرمزگان

جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان هرمزگان سفر نمود.

جناب آقای مهندس رسولی در تاریخ 96/6/6 به استان هرمزگان سفر نمودند و اولین برنامه ایشان دیدار با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بود. سپس در جمع همکاران  مدیریت استان حضور یافتند. ابتدا آقای مهندس استاد مدیر استان ، ضمن تشکر و خیر مقدم از بابت حضور مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جناب آقای هرمزی مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری ، توضیحات مختصری از عملکرد مدیریت استان را ارائه نمودند . سپس مدیر عامل محترم شرکت، در یک گفت و شنود ، و در یک فضای صمیمی با همکاران واحدهای مختلف استان که در محل سالن اجتماعات مدیریت صورت پذیرفت ، ضمن اینکه به بررسی مسائل و مشکلات پرسنلی پرداختند، چشم انداز روشنی از وضعیت آینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را ترسیم و به همکاران توصیه نمودند که با شرط تحقق اصولی خصوصی سازی ، از این امر استقبال نمایند. همچنین ایشان این قول مساعد را دادند که در حد امکانات و مقدورات در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی پرسنل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمام سعی و تلاش خود را بنمایند . آنگاه توضیحات جامع و مبسوطی در خصوص وظایف خطیر و کلان شرکت در زمینه تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی چه از خارج و چه در داخل کشور، ارائه نمودند و راهکارهای خوبی در زمینه های مختلف را پیشنهاد دادند. جالب اینکه ایشان قریب به اتفاق پرسنل استان هرمزگان را می شناختند، و با برخوردی گرم و صمیمانه ، موجب خوشحالی همکاران استان شدند.ضمنا پس از این دیدار مدیر عامل محترم ، جهت بازدید از محل کار عملیات کیسه گیری و بارگیری شرکت در انبار های  اسکله شهید رجایی بندرعباس کرده و نهایتا در ساعت 22:00استان را به مقصد تهران ترک نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید