گزارش تصویری سخنرانی مدیرعامل شرکت در:

هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی سال زراعی 99-98 در محل وزارت جهاد کشاورزی، گزارش مبسوطی با محورهای ذیل ارائه نمود:

1- روند مصرف و قیمت کودهای شیمیایی در ایران و جهان

2- تأمین، تدارک، توزیع و فروش کودهای کشاورزی در سال 1397

3- تأمین، تدارک، توزیع و فروش کودهای کشاورزی در سال 1398

4- نظارت، کنترل و پایش توزیع کودهای کشاورزی

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه گفت: بر اساس محاسبات موسسه تحقیقات خاک و آب، سالانه نیاز کودی کشور ۴ میلیون تن است که در سال ۹۷ نزدیک به ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار تن مصرف شده است.

ضمناً در سال ۹۲، یک میلیون و ۵۲۵ هزار تن مصرف کود در کشور داشتیم، اما در سال ۹۷ که بیشترین میزان مصرف بوده این مقدار به دو میلیون ۴۳۱ هزار تن رسیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید