مشارکت فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی

همزمان با اولین روز هفته دولت نمایشگاه توانمندیهای سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه، با مشارکت فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محوطه سازمان جهاد کشاورزی با حضور مسئولین محترم استانی، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی و همچنین نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مدیریتهای محترم شهرستانها در ساعت 10:30 افتتاح گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید