ورود اولین محموله کلزای رقم دانوب شرکت اورالیس فرانسه

جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

اولین محموله کلزای وارداتی شرکت اورالیس فرانسه رقم دانوب به میزان 19170 کیلو گرم جهت توزیع به سایر استانهای کشور  وارد انبارهای استان البرز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید