عملکر گروه پایش و نظارت استان البرز در 6 ماهه گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از عملکرد قابل قبول کمیته نظارت و پایش استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود در راستای استقرار نظام پایش و نظارت بر بازار مواد کودی در سطح استان، کارگروه در 6 ماهه گذشته موفق به کشف و پلمپ 7 واحد تولیدی و 3 فروشگاه عرضه موادی کود نموده است که از این مراکز بیش از 450/000 کیلوگرم انواع کودهای کشاورزی کشف و ضبط شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید