کاهش تقاضای خرید کود اوره توسط کشاورزان از نظر روانی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از کاهش تقاضای خرید کود اوره در استان البرز از سوی کشاورزان خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود در حال حاضر با عنایت به رفع چالش پتروشیمی ها و تامین و تدارک مکفی کودهای اوره و توزیع بین کارگزاران شهرستانی توسط شرکت خدمات حمایتی باعث گردیده میزان موجودی کود اوره در انبارهای عاملین توزیع افزایش یافته و جو روانی کمبود اوره فروکش و تقاضا برای خرید کود اوره مقداری کاهش یابد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید