ورود کود DAP به انبارهای سازمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کودهای دی فسفات آمونیوم به انبارهای سازمانی شرکت در البرز  خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود کودهای DAP تخصیصی به استان البرز از محل کشتی آرتمن مبداء بندر امام خمینی(ره) به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید