وضعیت کشت کلزا در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، در راستای کشت کلزا از ابتدای شهریور ماه سالجاری بمقدار ۴۰ تن بذر کلزا و در سطح ۱۰ هزار هکتار از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان توزیع گردیده و شرکت خدمات حمایتی نیز نسبت به تامین کود مورد نیاز اقدام نموده است. جهت تولید بهینه این محصول برای کشت و برداشت کلزا در سال ۹۹- ۹۸ حدود 19000 تن انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز است که از اول شهریور سال ۹۸ تاکنون ( ۶ شهریور ) حدود ۱۵۰۰ تن از آن توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید