اهداء تندیس نمایشگاه بین اللملی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

تندیس نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اهداء شد

در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی که در محل  دائمی نمایشگاه  بین  المللی گرگان برگزارشد.مدیرعامل نمایشگاه به اتفاق دکتر مهاجر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ،تندیس نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی را به این شرکت به دلیل مشارکت پویا، فعال و همه جانبه آن در برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی اهداء کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید