جلسه کمیته راهبری استانی رصد و پایش در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

جلسه کمیته راهبری استانی رصد و پایش نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی روز چهارشنبه مورخه 6/6/98 ساعت 12ظهر در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی با حضور اعضای محترم کمیته و همچنین مدیران و مسئولین ادارات تابعه و وابسته برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش از سوی مدیریت توسعه بازرگانی در خصوص رصد و پایش نهاده ها، آقای مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی و عضو کمیته رصد و پایش استان  نیز گزارشی از وضعیت رصد و پایش  مستمر کودهای کشاورزی  توسط  کارشناسان بازرگانی با نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت کارگزاران و همچنین گزارشی از  وضعیت ذخیره سازی انواع کودهای کشاورزی ، ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید