کشف و ضبط میزان 285000 کیلوگرم انواع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از کشف و ضبط مقادیر متنابهی از کودهای کشاورزی در استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود در راستای کنترل، بازرسی و نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی در استان کارگروه پایش در دو هفته گذشته موفق به کشف 3 واحد تولیدی و فروشگاه عرضه کودهای خارج از شبکه گردیده که میزان 285 تن انواع کودهای کشاورزی از محل کشف و به انبارهای سازمانی شرکت حمل گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید