همایش بازاریابی و ترویج محصولات شرکت در خراسان جنوبی

.

    همایش آموزشی و ترویجی با عنوان "معرفی، بازار یابی و ترویج نهاده های کشاورزی" شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی-  شهرستان بیرجند برگزار گردید.

در این جلسه :

- مدیر محترم بازار یابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی.

-مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی.

- معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان به همراه مدیران و کارشناسان معاونت بهبود تولیدات گیاهی.

- رؤسای ادارات تولیدات گیاهی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان.

- کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان.

- مدیر محترم بنیاد توانمند سازی گندمکاران خراسان جنوبی.

- نمایندگان تشکلهای کشاورزی استان.

- تعدادی از شرکت های تولید کننده داخلی کودهای شیمیائی غیریارانه ای طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید