گزارش سفر جناب مهندس ملازاده عضوم محترم هیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت

.

پیرو سیاستهای کلان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، جناب آقای مهندس ملازاده، عضو محترم هیئت مدیره و معاون  فنی  و  تولیدی شرکت طی سفر به استان گلستان و حضور در   اداره کل تعزیرات و جلسه گرم وصمیمی با مسئولین مربوطه، ابتدا ضمن تقدیر و تشکر از گروه پایش کودی به منظور توزیع نهاده های استاندارددر این راستا  تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تک تک کامیونها وارده به انبارکارگزاران و خصوصاٌ انبار های شرکت از قبیل ماکرو، میکرو، آلی و زیستی نمونه گیری می نماید در ادامه اضافه کرد: که نمونه هایی که توسط سیستم پایش به موسسه آب و خاک کشور ارسال گردیده در کود های شرکت خدمات حمایتی، هیچگونه انحرافی از  استاندارد وجود نداشته است و در این راستا تاکید کرد:که  استاندارد بودن کود حائز اهمیت است و مصرف بهینه مواد غذایی خاک بسیار مهم است. در نهایت  مشاور محترم  معاونت  وزیر در امور زراعت  ومسئول ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهی ، آرزوی توفیق و سر بلندی  را برای مسئولین و اعضاء تیم پابش استان داشتند.

در ادامه جناب آقای نجفی ، معاون  اجرایی اداره تعزیرات استان ضمن ارائه گزارش  کار تعزیرات در حوزه های مختلف کشاورزی و دامی، پیشرفت کارها را مثبت ارزیابی نمودند و تعا مل و همکاری تنگاتنگ با مجموعه مسولین  استان را اذعان داشتند.

 ، سپس جلسه گرم و صمیمی عضو محترم هیئت مدیره شرکت  در معیت مدیریت محترم  زراعت سازمان  جهاد کشاورزی و کارکنان  شرکت استان تشکیل شدو سرپرست شرکت با ارائه گزارشات مبسوطی از فعالیت های شرکت ، بیان داشتند(( علی رغم محدودیت  در فروش کود های یارانه ای بصورت اعتباری، لیکن معادل سال گذشته فروش صورت پذیرفته و در زمینه فروش سموم بیش از 115 تن و فروش ضایعات گندم با قیمت هر کیلوگرم8440 ریال که بالا ترین  قیمت  در کل کشور بوده است))و همچنین به بیشترین حجم خرید بذر گندم در کشور و تحقق بیش از 98 درصد از برنامه ابلاغی را در  سال جاری اشاره داشتند.

 سپس مهندس عباسی مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تعامل بین سازمان و شرکت را مطلوب توصیف کرد و هدف  توزیع را بیان داشتند که  کود  سریعتر و با کیفیت بالاتر بدست مصرف کننده برسد  وی همچنین وضعیت جذب کود  در چند ماهه اخیر سال را خوب ارزیابی کرد  و تصریح نمودند که عوامل مهم  و تاثیر گذار  جهت استقبال ضعیف  کشاورزان را برای خرید کود های شیمیایی پائیزه ، افزایش فزاینده قیمت انواع کود های شیمیایی طی سال های اخیر و اعمال محدویت های  فروش اعتباری  دانستندکه بهبود آن می تواند در  روند فروش و  جذب حداکثری نقش بسزایی داشته باشد  .

 در ادامه  عضو محترم هیئت مدیره شرکت با مشکلات و نیازهای فرآروی فعالیتهای شرکت و شنیدن نقطه نظرات همکاران به بیان خط و مشی  آینده و رویکرد شرکت پرداختند و خواستار فعالیت مضاعف در راستای نقش شرکت شدند و به مواردی به شرح  ذیل تاکید و اشاره داشتند:

1-رعایت استاندارد ها  بسیار مهم است؛

2- عدد بزرگی از وزارتخانه طلب داریم که رایزنی ها به منظور پرداخت بخشی از آن بعمل آمده، و درآینده نزدیک محقق  خواهد شد ولی با این حا ل مشکلی برای خرید نهاده ها نداریم؛

3- ما خیلی بیشتر از بخش های خصوصی باید رعایت مسائل  فنی و .. . اهمیت دهیم؛

4- ورود ما به فروش کالاها ی وکالتی از باب انتفاع نیست و ما می خواهیم فرآیند پایش را نظم دهیم.

 بعد از این نشست ایشان بازدیدی از انبار استراتژیک مرکزی کود و سموم شیمیایی شرکت داشتند که در حین بازدید ضمن ملاحظه نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در این خصوص ارشاداتی را ارائه فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید