استقبال گرم و پروشور استاندار محترم گلستان از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در نمایشگاه تخصصی نهاده های کود، سم و بذر و ..

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان ، 

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  با اعلام این خبر گفت: این شرکت  با حضور فعال و پررنگ خود دراین نمایشگاه ، مورد استقبال گرم وپرشورمقامات( استاندار محترم گلستان  و هیئت همراه واقع گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید