دومین جلسه شورای بخش کشاورزی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ دوم شهریور ماه 1398، در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ، دومین جلسه شورای بخش کشاورزی استان تشکیل گردید. در این جلسه که در حضور آقای مهندس علی باقر زاده ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد معاونین استان و اکثریت مدیران ستادی و سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی استان هرمزگان و از جمله معاونین مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان نیز حضور داشتند. جلسه مزبور با قرائت کلام الله مجید شروع و پس از خواندن رئوس برنامه جلسه توسط مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی ، ارائه گزارش عملکرد یکسال گذشته سازمان تعاونی روستایی و پرسش و پاسخ بین ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و آن سازمان محور این جلسه بود. سپس تعدادی از مدیران ارگان های دیگر هم ( اداره کل شیلات ، دامپزشکی استان و مرکز تحقیقات و اکولوژی خلیج فارس) اظهار نظراتی در خصوص حوزه تحت امر خود ایراد نمودند. در این جلسه ریاست محترم سازمان ، از عملکرد تامین کود شیمیایی مورد نیاز استان ، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، در سال گذشته و ابتدای سال جاری ، تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه با صحبتهای ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص موارد مهم بخش کشاورزی استان و ارائه توصیه ها و راهکارهای لازم ، جلسه مزبور پایان پذیرفت. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید