استقرار گروه حسابرسی عملیاتی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل امروز سرپرست محترم تیم حسابرسی عملیاتی مستقر در شرکت طی جلسه ای در حضور جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی، جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی از اهداف و نحوه عملکرد این گروه مطالبی بیان نمود.

در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس منصوری ضمن خوش آمد گویی، یادآوری نمودند که هر چقدر اطلاعات کاملتر و شفاف تر به حسابرسان ارائه شود، به نفع شرکت خواهد بود.

سپس سرپرست محترم تیم حسابرسی عملیاتی جناب آقای مظفری نیا ضمن آشنایی با مدیران شرکت، با بیان اهدف این گروه در قسمتهایی از سخنانش گفت: ما نه تنها به نوعی بازوی مشورتی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هستیم، بلکه با بررسی کنترل های داخلی و مصاحبه با مدیران یا نمایندگان ایشان میزان موفقیت فرآیندها و رسیدن به اهداف را در شرکت بررسی  و یک نسخه از گزارش آنرا به مجمع عمومی و یک نسخه به هیئت وزیران ارائه خواهیم نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید