تخصیص حدود یکصدو شانزده هزار تن کود کشاورزی اوره از پتروشیمی هابه استانهای کشور

تخصیص کود کشاورزی از پتروشیمی ها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری،

با توجه به نزدیک شدن فصل پائیز و نیاز کشاورزان، تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود یکصدو شانزده هزار تن کود کشاورزی اوره از پتروشیمی های داخلی به استانها تخصیص داده شد.مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با توجه به مصرف این نوع از کودهای کشاورزی در پائیز تامین و تدارک این نهاده از اولویتهای این شرکت است و هر سال با جدیت بدنبال توزیع دقیق و به موقع آن هستیم تا کشاورزان عزیز در فصل کشت با کمبود مواجه نشوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید