خرید بذر گواهی شده برنج در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازخرید بذر برنج از پیمانکاران طرف قرارداد شرکت توسط کارشناساناداره بذر و نهال شرکت خدمات گیلان خبر داد.

 دکتر محمدی با بیان اینکه براساس برنامه بذری پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان  سهمیه شرکت خدمات 1050 تن انواع طبقات بذری در سال زراعی 98-97 می باشد. که با برنامه ریزی های انجام شده با محوریت معاونت فنی و تولیدی کار خرید با رعایت دستورالعمل های فنی و رعایت صحیح پارت چینی براساس پیمانکاران آغاز شده است.

 محمدی یادآور شد که برنج یکی از محصولات استراتژیک کشور وهمچنین محصول اول کشاورزی استان گیلان میباشد. این استان 40 تا35 درصد برنج کشور را تامین می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید