هماهنگی با دستگاه های قضایی و نظارتی برای حمل کودهای مکشوفه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از هماهنگی با دستگاه های قضایی و نظارتی برای حمل کودهای مکشوفه خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود به منظور انتقال انواع کودهای کشاورزی مکشوفه به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت استان صورت پذیرفت و مقرر گردید با حضور نمایندگان امر انتقال صورت پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید