ثبت آمار و اطلاعات کودهای غیر تکلیفی در سیستم پایش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ثبت آمار و اطلاعات کودهای غیر یارانه ای در سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به تاکید مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبنی بر ثبت مقادیر فروش کودهای غیر یارانه ای در قالب قرارداد تفاهم نامه ای در سیستم هوشمند بمنظور پایش ثبت گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید