اولین نشست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت تراکتور سازی تبریز برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

اولین نشست همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت تراکتور سازی تبریز در تاریخ 96/05/19 با حضور آقای مهندس ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل و آقای مهندس عباسی معاونت بازرگانی تراکتور سازی تبریز و آقای دکتر عبدالستار امیدی مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آقای مهندس باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و هیأت همراه برگزار گردید. در این نشست راههای همکاری و تعامل دو شرکت بررسی و پیشنهاداتی در قالب طرحهای تأمین و توزیع قطعات تراکتور "تیاکو" و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش "تیساکو" ارائه گردید که مورد استقبال شرکت تراکتورسازی تبریز قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی چارچوب و نحوه همکاری با حضور مدیران محترم عامل دو شرکت در این خصوص تعیین و نهائی گردد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید