نظارت بر کارگزاری های توزیع نهاده ها در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نظارت مستمر بر عملکرد تعداد 150کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی که شامل تعاونی های روستائی، تعاونی تولید، تعاونی چایکاران،تعاونی های شیلات و بخش خصوصی خبر داد.

محمدی  افزود نمایندگان اعزامی در راستای اسقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های کشاورزی اقدام به نمونه برداری از کود های موجود در انبار کارگزاران و بررسی عملکرد توزیع کود برابر دستورالعمل های ارسالی از دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید