بازدید مزارع تولید بذر برنج قبل از برداشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بررسی و بازدید فنی مزارع تولید بذر برنج گیلان پس از صدور گواهی برداشت توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و قبل از برداشت با کمباین خبر داد. دکتر محمدی با بیان اینکه این شرکت در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تحویل بذور اصلاح و گواهی شده برنج به کشاورزان شالیکار در استان های شمالی در جهت پایداری کشت، خود اتکایی و افزایش محصول برنج در واحد سطح و ارزش افزوده کشاورزان، این استان با برنامه پیشنهادی بذر سازمان جهاد کشاورزی به میزان 1050 تن بذور گواهی شده و مادری، با انتخاب پیمانکاران حرفه ای و عقد تفاهم نامه با آنها از ابتدای کشت و فعالیت در این زراعت اقدام به بازدید از مزارع، نظارت بر انتقال نشاء و گیاهچه های سالم به مزرعه، سطح سبز، کنترل و نظارت بر تغذیه گیاهی و اجرای برنامه صحیح آن، مبارزه با علف های هرز، مبارزه با آفات و بیماری های شایع برنج در منطقه، حذف ارقام خارج تیپ و کنترل و نظارت بر سلامت و بهداشت مزرعه با توصیه و رعایت دستورالعمل های فنی، و یک هفته قبل از بازدید نهایی و صدور گواهی برداشت نماینده موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال وهمچنین پس از صدور گواهی مذکور، صالح محمدی مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گیلان باتفاق رئیس اداره بذر و نهال و کارشناسان مرتبط از مزارع بذری بازدید و آخرین توصیه های فنی را به پیمانکاران اعلام کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید