برگزاری همایش یکروزه با کارگزاران استان البرز

 جناب آقای مهندس  علی اکبر ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

همایش یک روزه با حضور نماینده معاون بهبود تولیدات گیاهی ، کلیه کارگزاران استان در دفتر مدیریت استان البرز برگزار گردید. در این همایش ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود، نقش تغذیه مناسب گیاهی در افزایش عملکرد، مصرف بهینه نهاده ها برای محصولات استراتژیک و . . . بحث و تبادل و نظر گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید